BCCISTACI

UNO - Bio čistač opšte namene

Čistač i odmašćivač bez fosfata i bez VOC-a (organske isparljive materije) visoko koncetrisan, rastvorljiv i do 1:40. Koristi se za uklanjanje, ulja, masti, proteinskih ostataka (flyspeck, krvi i dr.) sa površina napravljenih od metala, drveta, plastike, keramike i dosta drugih površina. Čistač radi na bazi deterdžentskih supstanci ( PAM-a) koje smanjuju površinsku tenziju, rastvaraju ostatke sa površina koje se čiste. Pošto se ne stvaraju stabilne emulzije, ulja i masti odlaze na površinu tečnosti-rastvora odakle se lako mogu ukloniti. Rastvor za pranje ostaje jako i aktivno dugo vremena. Zagrevanje do max 90°C povećava moć čišćenja mnogo puta.

Nije subjekt VOC regulative.
Kompatibilan sa uljnim separatorima, testiran prema ÖNORM B5105.
Površinski aktivne materije su biorazgradive prema EU direktivi.


Polje primene:

    - Ručno i mehaničko (npr. u mašinama za pranje pod pritiskom i ultra zvučnim uređajuma)
    - Univerzalno za čišćenje industrijskih i mehaničkih postrojenja u celoj industriji, specijalno u metaloprerađivačkoj industriji,
      i u kući.

 

Osim osnovne verzije UNO čistača postoje i:

    - UNO P - obezbeđuje privremenu antikorozivnu zaštitu očišćenih delova
    - UNO F - ne stvara penu prilikom čišćenja
    - UNO PF - ne stvara penu i obezbeđuje antikorozivnu zaštitu

 

 

        UNO - Bio čistač opšte namene "S"

Intezivni čistač bez fosfata, na bazi vode (visoko koncetrisani, rastvorljiv sa vodom do 1:40) koristi se za uklanjanje smolnih ulja i masti, pigmentnih premaza i drugih ostataka.Svoje odlične performanse rastvaranja postiže i na normalnoj spoljnoj temperaturi. Površinski aktivne materije su biorazgradive prema EU direktivi. Menja CHC i druge rastvarače. Prijatan prema površinama, sa dobrom moći čišćenja.

BCUNO S        Dobra svojstva kvašenja, deluje brzo i duboko
        Ne podleže obaveznom etiketiranju i obeležavanju prema EU Directivi

       

         Polje primene:

    - Manuelno i mehaničko čišćenje i odmašćivanje u metaloprerađivačkoj industriji.
    - Čišćenje kuhinja, kantina, a specijalno težih zagađenja oko aspiratora,
      na plafonu i zidovima u oblasti gde se kuva.
   

 - Industrija plastike – za uklanjanje sredstva za otpuštanje i ostataka plastike sa alata i kalupa.
    - Štamparska industrija – čišćenje ravnih ekrana i roto štamparijskih mašina, ekrana i šablona.
    - Čišćenje pre lakiranja, kao alternativa rastvaračima.
    - Za održavanje motora i menjača.
    - Strugare – za uklanjanje smola, piljevine i prašine, sa lanaca i pokretnih traka.


        Osim osnovne verzije UNO S čistača postoje i:

           - UNO S F - ne stvara penu prilikom čišćenja
           - UNO S PF - ne stvara penu i obezbeđuje antikorozivnu zaštitu
           - UNO S V - viskozni čistač, za vertikalne površine

 

        UNO W - "čisto na poslu"

Vodeni alkalni čistač, bez fosfata, sa izabranim deterdžentima bez pene ( visoko koncetrisan, može se razređivanti sa vodom do 1:40) za čišćenje i odmašćivanje mašina, alata, opreme, vozila itd. (inhibitori korozije garantuju privremenu zaštitu od korozije). Snažno rastvara ulja, masti, smole, vosak, nikotin, tragove insekata, čađ, bitumen, i tragove katrana sa metala, plastike, drveta, gume i drugih materijala. (konzervira materijal i nije abrazivan).

        Biorazradiv prema EU direktivi
        Nije zapaljiv, može se zagrejati do max 90 °C, što ubrzava proces čišćenja.
        Kompatibilan sa uljnim separatorima, testiran prema ÖNORM B5105.
        Ne podleže obaveznom etiketiranju i obeležavanju prema EU Directivi.

        Polje primene:

            - Za ručno čišćenje, a takođe se može koristiti u mašinama za pranje podova, mašinama za pranje pod pritiskom, sprej uređajima, i mašinama za pranje toplom vodom.

 

        FT 100 - Završni dodir

Bez PAM, brzo sušivo sredstvo za čišćenje ostataka, uklanjanje mrlja, "lakih" prljavština od ulja i prašine, otisaka prstiju, tragova olovke, plastike, stakla, ogledala, metala i visoko sjajnih poliranih površina.

        Sadržaj VOC-a ispod 20% – ne podleže VOC Regulativi (31st BImSchV).
        Nije subjekt obaveznog obeležavanja prema EU Direktivama.
        Spreman za upotrebu – samo se naprska i obriše.


BCFT200        Polje primene :

          - Pre lakiranje, lepljenja, ili drugih površinskih procesa.
          - Takođe uklanja lake melaminske smole u proizvodnji štapmanih ploča.
          - Uklanja nečistoće i lepak prilikom spajanja drvenih delova, i "kantovanja" drveta.
          - Može se takođe koristiti za uklanjanje mrlja sa tepiha, tekstila, tapacira.
          - Može se koristiti kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje prilikom sečenja i bušenja aluminujma.

 

        FT 200 - Završni dodir pre lakiranja

Brzo sušivo sredstvo za čišćenje, bez fosfata (suši se brže nego kovecionalni čistači na bazi vode) za čišćenje i odmašćivanje pre lakiranja sa konvecionalnim ili vodenim lakovima i praškastim premazima. Uklanja ostatke od procesnih ulja, antikorozivnih ulja, lakih voskova, i slično, sve što utiče na prijanjanje boje na površinu negativno.

VOC sadržaj ispod 20 % – nije subjekt VOC Regulative (31st BImSchV).
Nije subjekt obaveznog obeležavanja - etiketiranja prema EU direktivi.
Spreman za upotrebu – samo naprskati i obrisati.
Sadrži inhibitore korozije koji garantuju privremenu zaštitu od korozije.
PAM ispunjavaju regulative o biorazgradivosti.

Polje primene:

        - Čišćenje pre lakiranja i odmašćivanje pre varenja.
        - Uklanjanje procesnih ulja i nečistoća sa ležajeva pre lakiranja.
        - Zamena za rastvarače, celulozne razređivače, hladne čistače i dr.

 

STARS

Profesionalna visoko koncetrisana tečnost za mašinsko pranje i odmašćivanje. Može se primenjivati kao sredstvo za pred pranje i za "srednje" pranje (pranje pre završnog procesa pranja) u metaloprerađivačkoj industriji, kao zamena za rastvarače.

- Slabo peni

- Optimalna radna temperatura je 60 °C

- Izdvajanje ulja i masnoća koje ulaze u tečnost može se vršiti mehaničkim metodama, npr. uljnim separatorom

- Veoma niska koncetracija primene (počev od 0.5 %)

Polje primene: Univerzalno – može se primenjivati i za ručno i za mehaničko pranje (npr. mašine za pranje pod pritiskom, ili ultrazvučne mašine za pranje).

Bio-chem STAR čistači su razvijeni specijalno za bio-chem sisteme za pranje.

U kombinaciji sa ultra zvučnim uređajima za pranje ili sa mašinam za toplo pranje koje imaju uljne separatore, oni su pravo rešenje za potrebe čišćenja.

 

Energy-STAR

Alkalni čistač za vrhunsko mehaničko pranje delova. Razvijen specijalno za pranje na niskim temperaturama. Čistač radi i na ambijetalnoj temperaturi, i samim tim štedi energiju.

Na taj način se izbegava povećanje saliniteta u "kadama" za pranje, što produžava njihov životni vek. Čisti čelik, gvožđe, odlivke, olastiku, i druge alkalno otporne površine.

Viskoka moć rastvaranja ulja, ostataka sagorevanja, masti, čađi, mašinskih i antikorozivnih ulja.

- Odličan za pranje delova kod kojih nije poželjno termalno širenje, kao i kod delova koji se mere posle pranja.

- Manje gubitaka usled isparavanja, što štedi čistač, svežu vodu, i energiju upotrebljenu za održavanje idealne temperature.

Polje primene: Može se koristiti prskanjem, u sistemima za pranje podova, potapanjem, ultrazvučnim uređajima za pranje, i uređajima za pranje pod pritiskom.

 

       Kompletan katalog Bio-circle sredstava za čišćenje možete preuzeti ovde.

 

O nama

Aurora je osnovana 1992. godine kao preduzeće u privatnom vlasništvu. Tokom prethodnih godina rada Aurora je našla svoje mesto na tržištu i na njemu opstala. Brigom za kvalitet i konkurentnost proizvoda, stečenim ugledom i poslovnošću – razvojni put Aurore ide uzlaznom linijom.

Kontakt informacije

Aurora d.o.o.

Ulica Jugoslovenske Armije 2/L1
32240 Lučani
Srbija

I-mejl: auroralucani@gmail.com
Telefon: +381 (32) 817-077, 818-730, 817-322

Faks: +381 (32) 817-077

BROJAČ POSETA

1.png8.png1.png5.png4.png7.png
Danas9
Juče71
Ove sedmice605
Ovog meseca501
Ukupno181547

nedelja, 06 decembar 2020 03:09